Veselības veicināšanas valsts aģentūras nolikums

Pieņemts: 2005.01.04 Stājies spēkā: 2005.01.08 Pievienots datubāzei: 2005.04.08 Tips: MK Noteikumi Nr.: 7 Kat.:

Izdoti saskaņā ar Publisko aģentūru likumu.
Noteikumi nosaka, ka veselības veicināšanas valsts aģentūra ir Veselības ministrijas pārraudzībā esoša valsts iestāde. Aģentūras darbības mērķis ir sabiedrības veselības veicināšana.

Atpakaļ

Lietošanas noteikumi

1. NAIS datu bāzē iegūto normatīvo aktu nesankcionēta pārpublicēšana vai izmantošana komerciāliem mērķiem ir aizliegta.

2. Normatīvais akts tiek uzskatīts par informatīvu materiālu, tādēļ pakalpojuma sniedzējs nekādā veidā neatbild par iespējamām sekām, kas varētu iestāties normatīvā akta piemērošanas rezultātā.

10 jaunākie līgumu paraugi 10 populārākie līgumu paraugi Tavi apskatītie likumdošanas akti (1)