Vides prasības mazo katlumāju apsaimniekošanai

Pieņemts: 2004.12.14 Stājies spēkā: 2005.01.01 Pievienots datubāzei: 2005.04.08 Tips: MK Noteikumi Nr.: 1015 Kat.:

Izdoti saskaņā ar likumu "Par piesārņojumu".
Noteikumi nosaka īpašās vides prasības piesārņojošo darbību veikšanai - mazo katlumāju apsaimniekošanai.

Atpakaļ

Lietošanas noteikumi

1. NAIS datu bāzē iegūto normatīvo aktu nesankcionēta pārpublicēšana vai izmantošana komerciāliem mērķiem ir aizliegta.

2. Normatīvais akts tiek uzskatīts par informatīvu materiālu, tādēļ pakalpojuma sniedzējs nekādā veidā neatbild par iespējamām sekām, kas varētu iestāties normatīvā akta piemērošanas rezultātā.

10 jaunākie līgumu paraugi 10 populārākie līgumu paraugi Tavi apskatītie likumdošanas akti (1)