Vides trokšņa novērtēšanas kārtība

Pieņemts: 2004.07.13 Stājies spēkā: 2004.07.17 Pievienots datubāzei: 2005.04.08 Tips: MK Noteikumi Nr.: 597 Kat.:

Izdoti saskaņā ar likumu "Par piesārņojumu".
Noteikumi nosaka trokšņa rādītājus, to piemērošanas kārtību un novērtēšanas metodes; prasības un termiņus trokšņa kartēšanai, kā arī trokšņa stratēģisko karšu un rīcības plāna trokšņa samazināšanai izstrādei; vides trokšņa radīto kaitīgo seku novēršanas metodes; kārtība, kādā īstenojama sadarbība ar kaimiņvalstīm vides trokšņa novērtēšanā un samazināšanā (ja novērota pārrobežu ietekme).

Atpakaļ

Lietošanas noteikumi

1. NAIS datu bāzē iegūto normatīvo aktu nesankcionēta pārpublicēšana vai izmantošana komerciāliem mērķiem ir aizliegta.

2. Normatīvais akts tiek uzskatīts par informatīvu materiālu, tādēļ pakalpojuma sniedzējs nekādā veidā neatbild par iespējamām sekām, kas varētu iestāties normatīvā akta piemērošanas rezultātā.