Zāļu cenu valsts aģentūras nolikums

Pieņemts: 2004.12.07 Stājies spēkā: 2004.12.10 Pievienots datubāzei: 2005.04.08 Tips: MK Noteikumi Nr.: 1007 Kat.:

Izdoti saskaņā ar publisko aģentūru likumu.
Noteikumi nosaka, ka Zāļu valsts aģentūra ir veselības ministra pārraudzībā esoša valsts iestāde.
Aģentūras darbības mērķis ir par valsts vai pašvaldību budžeta līdzekļiem iepirkto zāļu, medicīnisko ierīču un preču terapeitiskās efektivitātes un izmaksu ekonomiskā novērtēšana, kā ari ambulatorajai ārstniecībai paredzēto kompensējamo zāļu saraksta veidošana, lai nodrošinātu zāļu, medicīnisko ierīču un preču iegādes izdevumu kompensācijas sistēmu.

Atpakaļ

Lietošanas noteikumi

1. NAIS datu bāzē iegūto normatīvo aktu nesankcionēta pārpublicēšana vai izmantošana komerciāliem mērķiem ir aizliegta.

2. Normatīvais akts tiek uzskatīts par informatīvu materiālu, tādēļ pakalpojuma sniedzējs nekādā veidā neatbild par iespējamām sekām, kas varētu iestāties normatīvā akta piemērošanas rezultātā.

10 jaunākie līgumu paraugi 10 populārākie līgumu paraugi Tavi apskatītie likumdošanas akti (1)