Zivsaimniecības konsultatīvās padomes nolikums

Pieņemts: 2005.01.25 Stājies spēkā: 2005.01.29 Pievienots datubāzei: 2005.04.08 Tips: MK Noteikumi Nr.: 62 Kat.:

Izdoti saskaņā ar Valsts pārvaldes iekārtas likumu.
Noteikumi nosaka, ka Zivsaimniecības konsultatīvā padome ir konsultatīva un koordinējoša institūcija, kuras darbības mērķis ir iesaistīt valsts institūcijas, kā arī zivsaimniecības nozares nevalstiskās un profesionālās organizācijas zivsaimniecības politikas veidošanā un īstenošanā.

Atpakaļ

Lietošanas noteikumi

1. NAIS datu bāzē iegūto normatīvo aktu nesankcionēta pārpublicēšana vai izmantošana komerciāliem mērķiem ir aizliegta.

2. Normatīvais akts tiek uzskatīts par informatīvu materiālu, tādēļ pakalpojuma sniedzējs nekādā veidā neatbild par iespējamām sekām, kas varētu iestāties normatīvā akta piemērošanas rezultātā.