Zvejas un akvakultūras produktu tirgus intervences pasākumu administrēšanas un uzraudzības kārtība

Pieņemts: 2004.12.21 Stājies spēkā: 2005.01.01 Pievienots datubāzei: 2005.04.08 Tips: MK Noteikumi Nr.: 1049 Kat.:

Izdoti saskaņā ar Lauksaimniecības un lauku attīstības likuma.
Noteikumi nosaka kārtību, kādā tiek administrēti un uzraudzītizvejas un akvakultūras produktu tirgus intervences pasākumi.

Atpakaļ

Lietošanas noteikumi

1. NAIS datu bāzē iegūto normatīvo aktu nesankcionēta pārpublicēšana vai izmantošana komerciāliem mērķiem ir aizliegta.

2. Normatīvais akts tiek uzskatīts par informatīvu materiālu, tādēļ pakalpojuma sniedzējs nekādā veidā neatbild par iespējamām sekām, kas varētu iestāties normatīvā akta piemērošanas rezultātā.