Kārtība, kādā Bērnu un ģimenes lietu ministrija sniedz Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrai informāciju, kas nepieciešama Padomes 1971.gada 14.jūnija Regulā (EEK) Nr.1408/71 noteikto uzdevumu izpildei, un kārtība, kādā tā sadarbojas ar Labklājības ministriju pārrobežu situāciju risināšanā, piemērojot minēto regulu

Pieņemts: 2005.03.15 Stājies spēkā: 2005.03.19 Pievienots datubāzei: 2005.04.08 Tips: MK Noteikumi Nr.: 180 Kat.:

Izdoti saskaņā ar Valsts sociālo pabalsta likumu.
Noteikumi nosaka kārtību, kādā Bērnu un ģimenes lietu ministrija sniedz Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrai informāciju, kas nepieciešama Padomes 1971.gada 14.jūnija Regulā (EEK) Nr.1408/71 par sociālo nodrošinājuma shēmu piemērošanu nodarbinātām, pašnodarbinātām personām, kā arī to ģimenes locekļiem, kas pārvietojas Kopienas teritorijā, noteikto uzdevumu izpildei, un kārtību, kādā Bērnu un ģimenes lietu ministrija sadarbojas ar Labklājības ministriju pārrobežu situāciju risināšanā, piemērojot minēto regulu.

Atpakaļ

Lietošanas noteikumi

1. NAIS datu bāzē iegūto normatīvo aktu nesankcionēta pārpublicēšana vai izmantošana komerciāliem mērķiem ir aizliegta.

2. Normatīvais akts tiek uzskatīts par informatīvu materiālu, tādēļ pakalpojuma sniedzējs nekādā veidā neatbild par iespējamām sekām, kas varētu iestāties normatīvā akta piemērošanas rezultātā.